Київський Патріархат: офіційний сайт
Головна

 

ПОШУК


КАТЕГОРІЇ НОВИН

Офіційні новини

Структура Церкви

Міжцерковні стосунки

Церква і суспільство

Освіта

Духовне читання

Сервер

КАЛЕНДАР

«    Березень 2010    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 

Церква не повинна займатися питаннями продажу газу Москва і Київ, Аналітика


На русском языке читайте ниже

18 березня 2010 р. інформаційне агентство УНІАН оприлюднило копії листів, підписаних керівником Відділу Московського Патріархату із взаємовідносин Церкви і суспільства протоієреєм Всеволодом Чапліним.

У першому він звертається до голови ради директорів  «Газпрому» В. Зубкова: «Приводом для цього звернення до Вас став лист, що надійшов на ім’я Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила від президента Союзу хіміків України О. Голубова з проханням звернутися з клопотанням до уряду Росії щодо надання можливості ВАТ «Газпром» та іншим компаніям, що займаються видобутком природного газу, напряму співробітничати з хімічними підприємствами України, використовуючи толлінгові схеми або поставляючи газ за цінами, що дозволяють випускати їм конкурентоспроможну продукцію». У листі  протоієрей В. Чаплін просить першого віце-прем’єра Росії «звернути увагу» на позицію О. Голубова, «беручи до уваги істотну допомогу, яку надають Українській Православній Церкві Московського Патріархату підприємства хімічної промисловості України».

Цей лист датований 26 лютого 2010 р., тобто він підписаний наступного дня після швидкоплинного візиту Патріарха Кирила до Києва з нагоди інавгурації В. Януковича. Цілком ймовірно, що лист пана Голубова був переданий Патріарху Кирилу під час його перебування в столиці України.

У другому листі, датованому 11 березня, отець Всеволод інформує Олексія Голубова про те, що ним було надіслано вищезазначеного листа В. Зубкову.

У свою чергу, представник Московського Патріархату у телефонній розмові підтвердив кореспонденту УНІАН факт існування такого листа. Водночас він додав, що своїм листом на адресу В. Зубкова Патріархат не брав на себе жодних зобов’язань, а лише відреагував на прохання галузевої громадської організації України. При цьому співбесідник агентства відзначив, що різного роду прохань і звернень на ім’я Патріарха Кирила надходить досить багато, і Московська патріархія прагне не залишати їх поза увагою.

У відповідь на звернення кореспондентів українських ЗМІ з проханням прокоментувати дану інформацію, у Прес-центрі Київської Патріархії повідомили, що здивовані такою діяльністю Московської патріархії. «Церква не повинна займатися торгівлею газом, бо це не її функція – зазначили  у прес-центрі. – Вона також не повинна виступати посередником між суб’єктами господарювання. Тим більше, що при Московському патріархові є експертна рада «Економіка та етика», є громадська структура «Всесвітній російський народний собор» – ось  цим громадським структурам більше личило би займатися такими питаннями».

У Київській Патріархії також наголосили на тому, що питання газопостачання для України є стратегічно важливими, а тому Московська патріархія своїми діями не просто втручається у комерційну діяльність, але й зачіпає суверенітет нашої держави. «У Московській патріархії Україну не вважають суверенною державою, й ці листи слугують ще одним доказом цього» - наголосили у прес-центрі.

«Фактично цими листами високопосадовий представник Московської патріархії ще раз підтвердив загальне переконання, що нинішнє керівництво РПЦ тісно інтегроване у державну структуру Російської Федерації. Колись ми читали у газетах про безмитне постачання в Росію алкоголю і тютюну – по лінії «благодійної допомоги» РПЦ. Ще десять років тому російські ЗМІ писали і про причетність нинішнього керівництва Московської патріархії до банківської діяльності, до торгівлі нафтою, алмазами, тощо.

Правда зараз вже не пишуть. Але ось тут нагодилися українські медійники, завдяки яким ми довідалися, що й нині ті самі діячі займаються комерційними питаннями ціною в десятки мільйонів доларів. При чому відверто зізнаються, що прохань пролобіювати ті чи інші питання надходить до патріарха Кирила багато, і більшість з них не залишається поза увагою. А ті, які вирішуються позитивно, – мабуть не залишаються і без подяки» - вважають у прес-центрі.

«Колись біляцерковний московський діяч Кирил Фролов висував тезу про тісний зв’язок між впливом «Газпрому» і розповсюдженням влади Московської патріархії, говорячи про «благодать, яка йде нитками газогонів». Тоді це сприймалося, як невдалий жарт. Зараз же ми бачимо, що цей жарт в керівництві РПЦ сприймають цілком серйозно. Проте Царство Боже розповсюджується не доларами і газом, а благодаттю Божою, правдивою вірою, смиренням і духовними подвигами» - підсумували у Прес-центрі Патріархії.

***

В Киевской Патриархии прокомментировали обнародованные в украинских СМИ копии писем высокопоставленного руководителя Московской патриархии относительно поставок газа в Украину.

18 марта 2010 г. информационное агентство УНИАН обнародовало копии писем, подписанных руководителем Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным.

В первом он обращается к председателю совета директоров  «Газпрома» В. Зубкову: «Поводом для настоящего обращения к Вам послужило поступившее  на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо президента Союза химиков Украины А. Голубова с просьбой ходатайствовать перед Правительством России относительно предоставления возможности ОАО «Газпром» и другим компаниям, занимающимся добычей природного газа, напрямую сотрудничать с химическими предприятиями Украины, используя толлинговые схемы либо поставляя газ за ценами, которые позволяют выпускать им конкурентоспособную продукцию». В письме  протоиерей В. Чаплин просит первого вице-премьера России «обратить внимание» на позицию А. Голубова, «принимая во внимание существенную помощь, которую оказывают Украинской Православной Церкви Московского Патриархата предприятия химической промышленности Украины».

Это письмо датировано 26 февраля 2010 г., то есть оно подписано на следующий день после быстротечного визита Патриарха Кирилла в Киев по случаю инаугурации В. Януковича. Вполне вероятно, что письмо господина Голубова было передано Патриарху Кириллу во время его пребывания в столице Украины.

Во втором письме, датированном 11 марта, отец Всеволод информирует Алексея Голубова о том, что им было послано вышеупомянутое письмо В. Зубкову.

В свою очередь, представитель Московского Патриархата в телефонном разговоре подтвердил корреспонденту УНИАН факт существования такого письма. В то же время он прибавил, что своим письмом в адрес В. Зубкова Патриархат не брал на себя никаких обязательств, а лишь отреагировал на просьбу отраслевой общественной организации Украины. При этом собеседник агентства отметил, что разного рода просьб и обращений на имя Патриарха Кирилла поступает достаточно много, и Московская патриархия стремится не оставлять их без внимания.

В ответ на обращение корреспондентов украинских СМИ с просьбой прокомментировать данную информацию, в Пресс-центре Киевской Патриархии сообщили, что удивлены такой деятельностью Московской патриархии. «Церковь не должна заниматься торговлей газом, потому что это не ее функция – отметили  в пресс-центре. – Она также не должна выступать посредником между хозяйствующими субъектами. Тем более, что при Московском патриархе есть экспертный совет «Экономика и этика», есть общественная структура «Всемирный русский народный собор» – вот  этим общественным структурам больше подобало бы заниматься такими вопросами».

В Киевской Патриархии также отметили то, что вопросы газоснабжения для Украины являются стратегически важными, а потому Московская патриархия своими действиями не просто вмешивается в коммерческую деятельность, но и затрагивает суверенитет нашего государства. «В Московской патриархии Украину не считают суверенным государством, и эти письма служат еще одним доказательством этого» - отметили в пресс-центре.

«Фактически этими письмами высокопоставленный представитель Московской патриархии еще раз подтвердил общее убеждение, что нынешнее руководство РПЦ тесно интегрировано в государственную структуру Российской Федерации. Когда-то мы читали в газетах о беспошлинных поставках в Россию алкоголя и табака – по линии «благотворительной помощи» РПЦ. Еще десять лет тому назад российские СМИ писали и о причастности нынешнего руководства Московской патриархии к банковской деятельности, к торговле нефтью, алмазами и тому подобное.

Правда в настоящий момент уже не пишут. Но вот здесь себя проявили украинские медийники, благодаря которым мы узнали, что и в настоящее время те же деятели занимаются коммерческими вопросами ценой в десятки миллионов долларов. При чем откровенно сознаются, что просьб пролоббировать те или иные вопросы поступает к патриарху Кириллу много, и большинство из них не остается без внимания. А те, которые решаются положительно, – по-видимому не остаются и без благодарности» - считают в пресс-центре.

«Когда-то околоцерковный московский деятель Кирил Фролов выдвигал тезис о тесной связи между влиянием «Газпрома» и распространением власти Московской патриархии, говоря о «благодати, которая идет нитями газопроводов». Тогда это воспринималось, как неудачная шутка. Сейчас же мы видим, что эту шутку в руководстве РПЦ воспринимают совершенно серьезно. Однако Царство Божье распространяется не долларами и газом, а благодатью Божьей, истинной верой, смирением и духовными подвигами» - подытожили в Пресс-центре Патриархии.

 

 

Джерело: Прес-центр Київської Патріархії.

 

 

Нова версія офіційного сайта УПЦ Київського Патріархату

СТАТИСТИКА

© 2006 Прес-центр Київської Патріархії